UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ năm, ngày 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

Phối hợp triển khai Nghị quyết số của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ hai, 09/08/2021
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện cách ly, phong tỏa những ngày qua, đời sống của người dân, người lao động đang gặp nhiều khó khan, đòi hỏi cần phải thực hiện nhanh chóng, linh hoạt các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/3/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Để tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh của các địa phương đối với vướng mắc trong việc người lao động và người sử dụng lao động không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động, trong đó, về thành phàn hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện sau:

Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó; trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuanjaj bằng văn bản, người sử dụng lao động và ngươì lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận.

Do tính chất cấp thiết của việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động vào thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách để người sử dụng lao động biết sớm, lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động; nhanh chóng triển khai chi trả thông qua tài khoản ngân hang hoặc trực tiếp tới người lao động, đặc biệt là tại những doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động ở khu vực bị cách ly, phong tỏa hoặc đã di chuyển về quê quán, hiện đang rất cần sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần để duy trì cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt theo các quy trình quy định tại Điều 16 và các điều khoản khác có liên quan trong Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách.

Thực hiện Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 487/UBND-VP6 giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại văn bản nêu trên theo quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo.

Thông tin chi tiết xem tại công văn số 2558/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cổng TTĐT tỉnh

 

Bài viết khác
Thông tin truy cập

Truy cập: 541290

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 647