UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ năm, ngày 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

Đại hội Đại biểu MTTQ thị trấn Yên Thịnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thứ năm, 21/03/2024

Thực hiện thông tri số 09 –TT/HU ngày 11/8/2023 của Ban thường vụ huyện ủy huyện Yên Mô.

 kế hoạch số 203/KH-MTTQ-BTT ngày 21/8/2023 của Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2024–2029.

 Ngày20/3/2024 tại hội trường nhà văn hóa thị trấn .Đại hội Đại biểu MTTQ thị trấn Yên Thịnh nhiệm kỳ 2024 – 2029 được tổ chức trọng thể.

Về Dự và chỉ Đạo Đại hội có các đồng chí: 

Ông Trần Đức Nguyên HUV- Bí thư Đảng bộ thị trấn Yên Thịnh.

  Ông Vũ Văn Minh PBT Thường trực Đảng ủy -  CTHĐND thị trấn.

  Các Ông bà trong Ban thường trực UBMTTQVN huyện, Các Ông bà đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy – TTHĐND – Lãnh đạo UBND trưởng các đoàn thể chính trị XH TT và  85 vị đại biểu được triệu tập về dự Đại hội đông đủ.

                                                                    Đại hội MTTQ thị trấn Yên Thịnh nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Đại biểu MTTQ thị trấn Yên Thịnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2024; nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động, nhiệm kỳ 2024 – 2029, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời mở ra thời kỳ mới phát triển, nhanh và bền vững đẩy mạnh xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Xây dựng thị trấn Yên Thịnh, phát triển toàn diện, bền vững.

 

Kết quả đạt được

1.1 Truyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hương ước, quy ước ở TDP, lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai, Luật dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát  triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

          Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” được triển khai sâu rộng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, tham gia của các tổ chức thành viên. Phối hợp hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa và làm mới 27 căn nhà cho hộ có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở với số tiền gần 1.3 t đồng;  

.  Cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội  thường xuyên bổ sung hương ước, quy ước, hàng năm ở từng TDP

1.3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cự, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tập hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để phản ánh đến Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các ý kiến, kiến nghị đã được kịp thời giải quyết đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân

1.4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân

  Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận ngày càng được tăng cường và đổi mới, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước

1.5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt  động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động của Mặt trận đã tạo sự đồng thuận xã hội. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác kiện toàn tổ chức  luôn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, hoạt động của cơ sở, năm bắt thông tin tình hình công tác của Mặt trận tỉnh, huyện đồng thời định hướng gợi mở các hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới đảm bảo sát đúng, hiệu quả.

1.6. Kết quả việc thực hiện 02 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

1.6.1. Về nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó, chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên:

   giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu.

PHƯƠNG HƯỚNG

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Yên Thịnh, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong lúc toàn  Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. vì vậy trong nhiệm kỳ tới MTTQVN TT ,ban công tác mặt trận khu dân cư cần phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đảm bảo thực chất, hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân;

                                                                          Ban thường trực ủy ban MTTQ thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt 

Đại hội MTTQVN thị trấn Yên Thịnh thành công tốt đẹpThành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Yên Thịnh nhiệm kỳ 2024 -2029 đánh dấu bước phát triển mới của công tác Mặt trận, là nguồn sức mạnh to lớn để tiếp tục xây dựng khối đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Yên Thịnh nhiệm kỳ 2024 -2029.

Tác giả: Lê Thanh Hải ( Công chức Văn hóa -TT thị trấn Yên Thịnh)

 

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 541194

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 551