UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ năm, ngày 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

[Infographic] Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 02/05/2024

[Infographic] Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

  

[Infographic] Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Infographic Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực để đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Theo https://baoninhbinh.org.vn/

Thông tin truy cập

Truy cập: 541260

Trực tuyến: 28

Hôm nay: 617