UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ bảy, ngày 20/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

KẾ HOẠCH thị trấn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024)

Thứ tư, 10/07/2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ

(27/7/1947 – 27/7/2024)

          Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Mô về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ  (27/7/1947-27/7/2024). Uỷ ban nhân dân thị trấn Yên Thịnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ  (27/7/1947- 27/7/2024) trên địa bàn thị trấn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt quan tâm, chăm lo đến Thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC.

      - Tổ chức các hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC, hướng đến mục tiêu quan tâm tốt hơn đến đời sống, vật chất tinh thần NCC, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

- Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, làm tốt công tác Thương binh, liệt sĩ, người có công” góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình NCC.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với NCC.

            - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, huy động toàn thể đảng viên, cán bộ, thanh thiếu niên thế hệ trẻ và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

          - Các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị trấn, các tổ dân phố tập trung tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ; Huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với NCC; Chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả tặng quà không đầy đủ theo quy định.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Công tác tuyên truyền

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý của dân tộc, về
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Tuyên truyền về những kết quả, những kinh nghiệm  trong việc thực hiện chính sách đối với người có công đồng thời nêu gương những điển hình tiến tiến về người có công trong sản xuất, làm kinh tế giỏi, công tác có nhiều tiến bộ.

          - Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú: Tuyên truyền về chủ đề nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trên Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của thị trấn.

          - Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” trên địa bàn thị trấn huy động sự chung tay của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân của người có công.

          II. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng

          1. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của
Chủ tịch nước quà của tỉnh, của huyện, của thị trấn cho các đối tượng chính sách

          1.1. Quà tặng của Chủ tịch nước

          - Mức quà và đối tượng được thăm, tặng căn cứ theo Quyết định của chủ tịch nước.

          - Tổng số người được tặng 240 đối tượng.

          - Tổng kinh phí là 73.500.000 đồng do Ngân sách Trung ương đảm bảo.

- Hình thức thăm tặng: giao cho các đơn vị tổ dân phố thăm, tặng

          - Đối tượng cụ thể bao gồm:

          STT

Loại đối tượng

Số người

I

Mức quà 600.000 đồng

5

1

TB, BB người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên( bao gồm cả những thương binh B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2

2

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

1

3

Thân nhân Liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

2

II

Mức 300.000 đồng

235

1

TB,BB người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả  những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. TB hưởng chế độ MSLĐ.

86

2

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố,mẹ,vợ,chồng, người có công nuôi dưỡng LS)

21

3

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ

119

4

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

9

 

Tổng

240

 

1.2. Quà tặng của tỉnh

- Tặng quà đối tượng Thương binh, bệnh binh, CĐHH 81% trở lên và Liệt sỹ nuôi dưỡng mức quà 500.000Đ/người

- Tổng số người được tặng quà bằng hiện vật 240 người với tổng 240 xuất quà;

- Hình thức thăm tặng: giao cho các đơn vị tổ dân phố thăm, tặng

- Đối tượng cụ thể như sau:

STT

Loại đối tượng

Số người

1

TB, BB người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên( bao gồm cả những thương binh B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2

2

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

1

3

Thân nhân Liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng

2

4

TB,BB người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả  những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. TB hưởng chế độ MSLĐ.

86

5

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố,mẹ,vợ,chồng, người có công nuôi dưỡng LS)

21

6

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ

119

7

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

9

 

Tổng

240

1.3. Quà Huyện

- Thăm và tặng quà trực tiếp 01 đối tượng tiêu biểu:.

1.4. Quà thị trấn

          - Dự kiến thăm và tặng quà trực tiếp một số đối tượng là TB, từ 81% trở lên,, thân nhân liệt sỹ nuôi dưỡng, đối tượng là TB, BB, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu tronng lao động sản xuất.

- Tặng quà nhân dịp kỷ nệm 77 năm ngày TBLS 27/7 cho 273 đối tượng, mỗi xuất quà 100.000 đồng bằng tiền mặt. tổng kinh phí 27.300.000 đồng

2. Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

- Tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của thị trấn.

- Thành lập đoàn tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng TB, BB đặc biệt nặng từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức cấp quà cho các đối tượng: giao cho tổ trưởng tổ dân phố, phối hợp cùng ban công tác mặt trận tổ dân phổ tổ chức cấp quà cho các đối tượng trên địa bàn.

- Tổ chức dọn vệ sinh Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

- Vận động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cấp quà, Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

- Tổ chức đi thăm hỏi tặng quà: Các đoàn chủ động thời gian song trước ngày 26/07/2024 Thành phần đoàn: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND và trưởng các Hội, đoàn thể

- Cấp quà của CTN và UBND tỉnh, huyện: song trước 26/7/2024

- Tổ chức Lễ dâng hương Đài tưởng niệm: dự kiến thời gian vào sáng ngày 26/7/2024 tại Đài tưởng niệm liệt sĩ. Thành phần đoàn: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các đồng chí cán bộ công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố

Chi tiết cụ thể xem tại đây: _27-7-2024.pdf

 

Người cập nhật: Lê Thanh Hải

Hệ thống văn bản

Xem Thêm
Thông tin truy cập

Truy cập: 615014

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 234