UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ sáu, ngày 14/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID trong tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh

Thứ tư, 05/06/2024

sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID trong tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh

Thực hiện Văn bản số 1140/UBND-VP ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân  huyện Yên Mô về việc sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID trong tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện;

Đến nay Sở thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Viễn thông Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử VneID của Bộ Công an; xây dựng tính năng cho phép công dân gửi yêu cầu xác thực thông tin Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân 9 số đối với tài khoản đã đăng ký trên hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện Thủ tục hành chính. Để sử dụng tài khoản VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND thị trấn Yên Thịnh đề nghị các ban ngành đoàn thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Tổ dân phố thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng, đăng nhập bằng tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính. Sử dụng VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử từ ngày 01/07/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

- Trường hợp người dân, doanh nghiệp chưa có tài khoản VneID hoặc tài khoản VneID có sự sai sót, không đồng bộ, đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp đến ngành Công an đăng ký, kích hoạt hoặc chỉnh sửa, cập nhật tài khoản cho phù hợp với quy định.

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cập nhật để xác thực thông tin Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân 9 số đối với tài khoản đã đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh, làm cở sở để thực hiện gỡ bỏ tài khoản được đăng ký trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ, cụ thể:

+ Trường hợp tài khoản của người dân, doanh nghiệp đã được đồng bộ thông tin giữa Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân 9 số, khi đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh không đưa ra cảnh báo và người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính bình thường.

+ Trường hợp tài khoản của người dân, doanh nghiệp chưa được cập nhật thông tin Căn cước công dân hoặc Căn cước công dân chưa được đồng bộ với Chứng minh nhân dân 9 số, khi đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh sẽ yêu cầu người dân, doanh nghiệp cập nhật để đồng bộ thống nhất thông tin.

- Công an thị trấn rà soát, cập nhật đảm bảo 100% người dân trên địa bàn thị trấn từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp và kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID theo quy định hiện hành.

- Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo các điều kiện để chuyển đổi sang sử dụng VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện Thủ tục hành chính.

- Các ban ngành đoàn thể, Bộ phận truyền thanh, Tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội (Hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, Facebook, Zalo......) để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Ủy ban nhân dân thị trấn yêu cầu các ban ngàn, đoàn thể, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Hệ thống văn bản

Xem Thêm
Thông tin truy cập

Truy cập: 568371

Trực tuyến: 18

Hôm nay: 930