UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ bảy, ngày 20/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG, ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN từ ngày 13/06/2024 đến hết ngày 14/06/2024  

Thứ tư, 12/06/2024

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG, ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

 

Căn cứ Nghị định số Số: 20/2021 /NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Sau khi xem xét hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên trên địa bàn, UBND thị trấn Yên Thịnh tổ chức việc xem xét, quyết định việc xét duyệt, nay UBND thị trấn Yên Thịnh tiến hành niêm yết công khai 04 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 01 đối tượng đủ điều kiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh.

 Địa điểm: Tại trụ sở UBND thị trấn Yên Thịnh

Thời gian niêm yết 02 ngày làm việc từ ngày 13/06/2024 đến hết ngày 14/06/2024

Trong thời gian niêm yết các ý kiến đóng góp, thắc mắc gửi về UBND thị trấn Yên Thịnh (qua đồng chí công chức Văn phòng UBND thị trấn Yên Thịnh tổng hợp) để được xem xét, giải đáp.

Nay xin thông báo cho toàn bộ nhân dân biết để thực hiện./.

(Có danh sách kèm theo)

 

  1. Tăng mới                                                                                                                 Đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Đối tượng

Hệ số

Mức chuẩn

Số tiền/ tháng

Ghi chú

1

Vũ Duy Hiền

13/06/1957

Trung Hậu

Hộ gia đình nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

 

360.000

 

360.000

 

 

2

Trịnh Văn Tiến

19/08/1963

Bồ Vi 2  

Hộ gia đình nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

360.000

 

3

Phạm Thị Chích

06/11/1956

Trung Hậu 

Người khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

360.000

720.000

 

4

Lê Thị Hường

16/07/1944

Kim Bảng A

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội khác

1,0

360.000

360.000

 

  1. Điều chỉnh

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Hiện đang hưởng

Điều chỉnh sang

Ghi chú

Đối tượng

Hệ số

 Số tiền

Đối tượng

Hệ số

Mức chuẩn

Số tiền/ tháng

 

 

1

Vũ Duy Bạn

01/01/1931

Trung Hậu   

Người cao tuổi

1,0

360.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

360.000

900.000

 

 

                             

 

Hệ thống văn bản

Xem Thêm
Thông tin truy cập

Truy cập: 614983

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 203