UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ bảy, ngày 20/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

Thứ tư, 10/07/2024

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

 

Căn cứ Nghị định số Số: 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Sau khi xem xét hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên trên địa bàn, UBND thị trấn Yên Thịnh tổ chức việc xem xét, quyết định việc xét duyệt, nay UBND thị trấn Yên Thịnh tiến hành niêm yết công khai 01 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh. (Có danh sách kèm theo)

 Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND thị trấn Yên Thịnh

Thời gian niêm yết 02 ngày làm việc từ ngày 11/07/2024 đến hết ngày 12/07/2024

Trong thời gian niêm yết các ý kiến đóng góp, thắc mắc gửi về UBND thị trấn Yên Thịnh (qua đồng chí công chức Văn phòng UBND thị trấn Yên Thịnh tổng hợp) để được xem xét, giải đáp.

Nay xin thông báo cho toàn bộ nhân dân biết để thực hiện./.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ

Đối tượng

Hệ số

Mức chuẩn

Số tiền/ tháng

Ghi chú

1

Hà Thị Định

27/07/1944

Kim Bảng A

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội khác

1,0

500.000

500.000

 

Hệ thống văn bản

Xem Thêm
Thông tin truy cập

Truy cập: 614984

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 204