UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ sáu, ngày 14/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Về việc giải quyết chế độ trợ giúp thường xuyên theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 03/06/2024

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Về việc giải quyết chế độ trợ giúp thường xuyên

theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình

 

Căn cứ Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND  ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Sau khi xem xét hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên trên địa bàn, UBND thị trấn Yên Thịnh tổ chức việc xem xét, quyết định việc xét duyệt, nay UBND thị trấn Yên Thịnh tiến hành niêm yết công khai các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND  ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh. (có danh sách kèm theo)

 Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND thị trấn Yên Thịnh

Thời gian niêm yết 02 ngày làm việc từ ngày 04/6/2024 đến hết ngày 05/6/2024

Trong thời gian niêm yết các ý kiến đóng góp, thắc mắc gửi về UBND thị trấn Yên Thịnh (qua đồng chí công chức Văn phòng UBND thị trấn Yên Thịnh tổng hợp) để được xem xét, giải đáp.

Nay xin thông báo cho toàn bộ nhân dân biết để thực hiện./.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Đối tượng

Hệ số

Mức chuẩn

(đồng)

Số tiền/ tháng

(đồng)

 
 

1

Đinh Thị Nhẫn

05/10/1958

Yên Thổ

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng

1,5

  360.000  

540.000

 

Hệ thống văn bản

Xem Thêm
Thông tin truy cập

Truy cập: 568343

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 902