UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ năm, ngày 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

Sơ lược về UBND thị trấn Yên Thịnh

Yên Thịnh được thành lập ngày 7/6/1997, khi thành lập thị trấn Yên Thịnh có 155,52 ha diện tích tự nhiên và 4.123 nhân khẩu.

Ngày 28/11/12, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh, điều chỉnh nguyên trạng toàn bộ 397,97 ha diện tích tự nhiên, 3.288 nhân khẩu của xã Yên Phú và 159,76 ha diện tích tự nhiên, 1.233 nhân khẩu của xã Khánh Thịnh về thị trấn Yên Thịnh quản lý. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Yên Thịnh có 763,34 ha diện tích tự nhiên và 8.050 nhân khẩu, đến nay có 3.178 hộ và 10.508 nhân khẩu được chia theo địa giới 17 tổ dân phố, nhân khẩu của thị trấn chủ yếu là dân tộc kinh, về tôn giáo có 02 đạo, đạo Công giáo và đạo Phật giáo. Thị trấn  thuộc đơn vị hành chính xã loại 2, nằm ở trung tâm của huyện Yên Mô: Phía đông giáp xã Yên Phong, phía Tây giáp xã Khánh Thượng, xã Yên Hoà; phía Nam giáp xã Yên Hưng, xã Yên Mỹ; phía Bắc giáp xã Khánh Thịnh và xã Khánh Dương. Thị trấn Yên Thịnh có đường quốc lộ 12B kéo dài đi qua.

 Trong những năm qua, Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo  của lãnh đạo đảng uỷ, UBND thị trấn Yên Thịnh, Hệ thống chính trị từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đến tổ dân phố được củng cố và kiện toàn, các phong trào quần chúng được quan tâm và hoạt động có chiều sâu. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Đời sống vật chất văn hoá và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công tác văn hoá có nhiều tiến bộ, hoạt động  văn nghệ thể dục thể thao và các thiết chế văn hoá ngày được quan tâm và phát triển đồng bộ

Thông tin truy cập

Truy cập: 541272

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 629