UBND Thị trấn Yên Thịnh
Thứ năm, ngày 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Thị trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

KẾ HOẠCH triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên địa bàn huyện theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Thứ năm, 12/08/2021

http://Kế hoạch 110 ngày 11/8/2021.pdf

Thông tin truy cập

Truy cập: 541189

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 546